Gaz na ulicach

Kazik Staszewski w jednym ze swoich utworów śpiewał kiedyś, że widział na ulicy gaz. Raczej nie chodziło mu jednak w tekście o samochody, które napędzane są nie benzyną, a gazem. Obecnie po naszych drogach jeździ wiele tego typu maszyn, z czego powinniśmy się właściwie cieszyć.

Dlaczego „gaz na ulicach” jest taki korzystny? Dla społeczeństwa i ogólnie, dla ludzkości, ma to, przede wszystkim, znaczenie ekologiczne. Samochody napędzane gazem po prostu w mniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko naturalne. Warto także zwrócić uwagę na makroekonomiczne znaczenie tego faktu.

Wiadomo, że w cenie wielu towarów oraz usług znajdziemy, między innymi, koszty transportu. Jeśli producenci, dystrybutorzy i usługodawcy korzystają z samochodów napędzanych gazem, to zmniejszają koszt ich eksploatacji, co może – chociaż właściwie nie musi – przełożyć się na spadek cen produktów i usług znajdujących się w ich ofertach. „Gaz na ulicach” powinien więc nas cieszyć, w odróżnieniu do tego gazu, o którym śpiewał Kazik.

https://utal.pl/